Like ons op Facebook Volg ons op Twitter
  • Sponsor: CLIM.nl

Muziek maakt slim

Muziek maken is leuk en bovendien hebben wetenschappelijke onderzoeken bewezen dat het een zeer positieve invloed heeft op de intelligentie en de sociale vaardigheden van kinderen. Door zelf muziek te maken wordt het intelligentiequotiënt van kinderen verhoogd en vooral het abstractievermogen en het analytisch denken sterk verbeterd. Het gezamenlijk musiceren versterkt daarbij het groepsgevoel en de discipline evenals de sociale en emotionele vaardigheden. Bovendien leidt dit tot een positiever zelfbeeld.

bron: www.muziekmaaktslim.nl

Muziek maakt slim

Same Träöte Is Leuk!

is een initiatief van:

Fanfare Venlo

Same Träöte Is Leuk!

is een initiatief van:

Fanfare Venlo

Met ondersteuning van:

Jeugd Cultuur Fonds

Fonds voor Cultuur Participatie

Kalender

16 juni 2018 Première Concert 

Medio november 2017 Start Klassikale lessen bassischolen

Medio januari 2018 Start blazers- en slagwerkklassen